Logo

Polityka Prywatności

Niniejszy serwis internetowy („Portal”) jest obsługiwany przez Imagic sc, ul. Samuela Lindego 1C, 30-148 Kraków, NIP: 6772403646 („Administrator”).

Polityka prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora.

Korzystanie z Portalu oznacza akceptację niniejszych warunków bez względu na fakt dokonania rejestracji w Portalu.

 

I. Definicje
Ilekroć w niniejszej Polityce Prywatności mowa jest o:
a) Administratorze - rozumie się przez to przedsiębiorcę, działającego pod firmą Imagic sc, ul. Samuela Lindego 1C, 30-148 Kraków, NIP: 6772403646 który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
b) Cookies - rozumie się przez to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane i następnie przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Portalu.
c) Cookies Administratora - rozumie się przez to Cookies zamieszczane przez Administratora w celu świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu.
d) Cookies Zewnętrznych - rozumie się przez to Cookies zamieszczane przez współpracujących z Administratorem zewnętrznych partnerów, za pośrednictwem strony internetowej Portalu.
e) Portalu - rozumie się przez to stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający pod adresami: albumfotograficzny.pl, albumyfotograficzne.pl oraz fotoalbum.pl.
f) Urządzeniu - rozumie się przez to elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z Portalu.
g) Użytkowniku - rozumie się przez to podmiot, na rzecz którego, zgodnie z Regulaminem Portalu i przepisami prawa, mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym może być zawarta Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych plików Cookies
1. Wykorzystywane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności za pośrednictwem plików Cookies nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów, innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki Cookies pozwalają na zidentyfikowanie oprogramowania używanego przez Użytkownika i dostosowanie działania Portalu indywidualnie dla każdego Użytkownika. W plikach Cookies zazwyczaj zapisane są następujące informacje: nazwa domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisana wartość.
2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
a) Cookies sesyjne, które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają na nim do momentu zakończenia sesji przeglądarki,z której korzysta Użytkownik. Po zakończeniu sesji przeglądarki zapisane informacje są trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Za pośrednictwem mechanizmu Cookies sesyjnych nie są pobieranie jakiekolwiek dane osobowe ani żadne informacje poufne znajdujące się na Urządzeniu Użytkownika;
b) Cookies trwałe, które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Za pośrednictwem mechanizmu Cookies trwałych nie są pobieranie jakiekolwiek dane osobowe ani żadne informacje poufne znajdujące się na Urządzeniu Użytkownika.

III. Cele, w jakich wykorzystywane są pliki Cookies
1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
a) konfiguracji Portalu, czyli dostosowania zawartości stron internetowych Portalu do preferencji Użytkownika, jak również optymalizacji korzystania ze stron internetowych Portalu;
b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, czyli zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych oraz tworzenia anonimowych statystyk za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Portalu korzystają ze stron internetowych Portalu. Takie zbieranie danych i tworzenie statystyk ma na celu ulepszanie struktury i zawartości stron internetowych Portalu;
c) świadczenia usług reklamowych, czyli prezentowania przekazów reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika;
2. Administrator wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
a) analiz i badań oraz audytu oglądalności, czyli zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analitycs – administrator Cookies: Google Inc. z/s w USA;
b) świadczenia usług reklamowych, czyli prezentowania przekazów reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzi analitycznych Google Adwords – administrator Cookies: Google Inc. z/s w USA.

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies
1. Użytkownik w każdym czasie ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania przez nie dostępu do Urządzenia Użytkownika. Zmiany tych ustawień Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, z której korzysta. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, z której korzysta.
3. Ograniczenie stosowania plików Cookies może mieć wpływ na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Portalu.

V. Zmiany polityki ochrony prywatności i plików Cookies
Wszelkie zmiany dotyczące Polityki Prywatności będą udostępniane na niniejszej stronie.